REV, bursiyerlerini gönüllü olarak sosyal projelerde yer almaları için destekliyor.

Bir yılda yüzlerce proje ve 20.000 gönüllülük saati

REV Burs Programı,

online kişisel eğitimleri ve gönüllülük çalışmaları ile birlikte bir kişisel gelişim programı oldu.

PROJELER

REV Burs Programı

Vakfın kuruluşundan bu yana yürütülen ve temel faaliyetleri içerisinde yer alan REV Burs Programı, bugüne kadar 8500 öğrenciye karşılıksız burs imkanı sundu.

Program, maddi eğitim desteği sağlamanın yanı sıra, tasarlanan online eğitim platformu ve gönüllülük çalışmalarıyla, gençlerin kişisel gelişimlerini de destekleyecek şekilde çok yönlü bir program olarak tasarlandı.

Her yıl burs programına katılan yüzlerce genç, hem kişisel gelişimleri için farklı alanlarda online eğitimler alıyor; hem de yaptıkları gönüllülük çalışmaları ile içinde yaşadıkları topluma sosyal fayda sağlıyor. REV Burs Programı’na katılan bursiyerlerimiz, REV Bursiyer Sözleşmesi’ni kabul ederek; REV Akademi’deki online eğitimleri takip etmek ve gönüllülük çalışmalarını tamamlamak üzere, sorumluluklarını yıl içerisinde yerine getiriyorlar. 

REV Burs Programı’na, basvuru.revakademi.org adresini tıklayarak, internet üzerinden kolaylıkla başvurabilir ve program ile ilgili ayrıntılı bilgileri aşağıda bulabilirsiniz.

Burs Programı Hakkında Soru ve Cevaplar için tıklayınız

REV Burs Programı Başvuru Koşulları

Bursiyer adaylarının, başvurularının geçerli sayılması ve değerlendirmeye alınması için, Burs Programı Başvuru Koşulları’nı eksiksiz bir şekilde yerine getirmiş olmaları gereklidir. Lütfen, başvuru koşullarını dikkatlice inceleyiniz.

REV Burs Programı hakkında Soru ve Cevaplar Bölümü’nde sorunuzun yanıtını bulamadıysanız, info@rev.org.tr adresine yazarak, bize her zaman ulaşabilirsiniz.

Rönesans Eğitim Vakıf Burs Programı Başvuru Koşulları

 • T.C. vatandaşı olmak,
 • Türkiye’de, devlete ait bir yüksek öğretim kurumunda, lisans programına kayıt hakkı kazanmak veya ara sınıflarda öğrenimine devam ediyor olmak,
  • Yeni kayıt yaptıran adaylar için: Bir lisans programına kayıt hakkı kazandığını gösterir belgeye sahip olmak.
  • Ara sınıflarda olan adaylar için: Genel başarı ortalaması 4,00 üzerinden, en az 2,00 olup; bir üst sınıfa geçiş hakkı kazanmış olmak.
 • Herhangi bir disiplin cezası almamış olmak,
 • Maddi desteğe ihtiyaç duymak,
 • Aylık nakit ödeme şeklinde başka bir burs desteği almıyor olmak,
 • Herhangi bir kurumdan maaş ya da ücret almıyor olmak, (Eğitimi ile ilgili zorunlu stajları kapsamında alınan ödemeler hariç.)
 • Aynı aileden REV Burs Programı’na devam eden başka bir öğrencinin olmaması,
 • REV Bursiyer Sözleşmesi’nde geçen sorumlulukları kabul etmek,
 • Başvuruyu, belirtilen tarihler arasında basvuru.revakademi.org adresinden online olarak eksiksiz bir şekilde gerçekleştirmek,
 • REV Burs Programı Gerekli Başvuru Belgeleri’ni eksiksiz ve doğru bir şekilde, belirtilen tarihler içerisinde teslim etmiş olmak.

REV Burs Programı Gerekli Başvuru Belgeleri

 • Öğrencilik durumunu gösterir belge:
  • Ara sınıflarda öğrenim gören öğrenciler için, öğrenim süresince aldıkları derslerin notları ve genel not ortalamasını gösteren onaylı not dökümü belgesi. (Transkript)
  • Bir yüksek öğretim kurumuna yeni kayıt yaptıran öğrenciler için, bir lisans programına kayıt hakkı kazandığını gösterir belge.
  • Öğrenim kurumundan alınmış, onaylı öğrenci belgesi*
 •  Tüm aile fertlerinin gösterildiği vukuatlı nüfus kayıt örneği*
 •  Nüfus cüzdanı fotokopisi
 •  Bir adet güncel vesikalık fotoğraf
 •  Ailenin mali durumunu gösteren, onaylı belgeler:
  • Maaş bordrosu
  • Serbest çalışanlar için gelir vergisi beyannamesinin fotokopisi*
  • Emekliler için aylık maaşı gösterir belge*
  • Geliri olmayan anne ve baba için Sosyal Güvenlik Kurumu’ndan anne ve baba adına SGK kaydı olmadığına dair resmi belge*
 •  Birinci derece akraba (anne, baba, kardeş) şehit ya da gazi var ise, buna dair resmi belge.
 •  Bedensel engeli olan öğrenciler için, sağlık raporu

Lütfen, belgelerinizi Vakfın Ankara adresine gönderiniz.

Önemli notlar:

 • (*) İşaretli belgeler, ilgili kurum veya e-devlet internet sitesinden alınabilir. Diğer belgelerin ise, asılları (onaylı ve ıslak imzalı) kabul edilir.
 • Bursiyerden, ikinci eğitim öğretim dönemi öncesinde, transkript ve öğrenci belgeleri tekrar istenir.
 • Bursiyerlerin disiplin cezalarına ilişkin durumlar, her dönem başında öğretim kurumundan bilgi alınarak, Vakıf tarafından takip edilir.

REV Bursiyer Sözleşmesi

Sevgili Bursiyer Adayımız,

REV Burs Programı, bursiyerlerine sağladığı maddi eğitim desteğinin yanı sıra, kişisel gelişimlerini desteklemek amacı ile geliştirdiği REV Akademi Kişisel Gelişim Platformu ve gönüllülük esasına dayalı bir proje çalışmasından oluşmaktadır. Bursiyerlerimizden, REV Burs Programı’na dahil oldukları eğitim-öğretim yılları içerisinde, aşağıda belirtilen çalışmaları, hayata geçirmeleri beklenmektedir.

 •  Burs Programı Koşulları: Bursiyerimiz, burs programına katılım ve devamlılık koşullarını eksiksiz bir şekilde gerçekleştirir ve tüm bilgilerini güncel tutar.
 • REV Akademi: REV Akademi’ye, www.revakademi.org web adresinden ulaşan bursiyerimiz, kişisel gelişim eğitimlerini, verilen tarih aralıkları içerisinde tamamlar ve aktif bir şekilde portalı takip eder.
 •  Gönüllü Proje Çalışması: Bursiyerimiz, bireysel sosyal sorumluluk çalışması kapsamında, kendi oluşturacağı bir projede veya belirtilecek kriterlere uygun bir sivil toplum kuruluşunda “gönüllülük’’ esasına dayalı bir çalışma yürütür. Bir yılda toplam 50 saat gönüllülük yapar ve bu çalışmasını, belirtilen tarihe kadar, belgeleyerek Vakıf ile paylaşır.

REV Burs Programı Bursiyer Sözleşmesi maddelerini okudum ve kabul ediyorum.

Burs Programı Hakkında Soru ve Cevaplar

Başvurum nasıl değerlendiriliyor?
REV Burs Başvuru Sistemi üzerinden girmiş olduğunuz tüm bilgiler incelenir ve başvurunuz burs programı koşullarına uygunluk derecesine göre değerlendirilir.

Yılda kaç ay burs alabilirim?
Ekim ve Haziran ayları arasında olmak üzere, bir yılda toplam 9 ay burs ödemesi yapılır.

Burs başvurumun sonuçlarını nasıl takip edebilirim?
Burs başvuru sonuçlarının açıklandığı, web sitemizden ve sosyal medya sayfalarımızdan duyurulur. Adaylar, daha sonra sonuçları basvuru.revakademi.org web sitesinden giriş yaparak, kendi hesaplarından görüntüleyebilirler.

Burs Programı’nın herhangi bir geri ödeme şartı veya mecburi hizmet zorunluluğu var mı?
Rönesans Eğitim Vakfı bursları karşılıksızdır ve geri ödeme talep edilmez. REV bursiyerinden, Bursiyer Sözleşmesi’nde yer alan ve programın önemli bir parçası olan REV Akademi web sitesi üzerinden sunulan online eğitimleri tamamlamaları ve sosyal projelerde yılda 50 saat gönüllü olarak çalışmalar yürütmeleri beklenmektedir.

Hak kazandığım bursumun devam etmesi için ne yapmalıyım?
Öğrenimine başarıyla devam eden ve burs kesilmesini gerektiren herhangi bir durumu olmayan bursiyer, kayıtlı olduğu lisans eğitimi süresince, kontenjan doğrultusunda burs programına devam eder.

Hangi durumlarda bursum kesilebilir?
Aşağıdaki durumların en az birinin gerçekleşmesi durumunda, burs programı iptal edilir:

 • REV Burs Programı Katılım Koşulları’ndaki herhangi bir katılım şartının değişmesi, bu durumun REV’e bildirilmemesi ya da geç bildirilmesi,
 • REV Gönüllü Sözleşmesi’nde yer alan sorumlulukların yerine getirilmemesi,
 • Başarısızlık nedeniyle sınıf veya dönemin tekrar edilmesi,
 • Herhangi bir şekilde okulla ilişiğin kesilmesi ya da öğrenim durumunun değiştirilmesinin vakıf yönetimine bildirilmemesi,
 • Disiplin cezası alınması, herhangi bir suça karışması, hakkında herhangi bir şekilde cezai takibat yapılması hali,
 • Herhangi bir mecrada hakaret, iftira ve herhangi bir suçun, yahut haksız fiilin unsurunu taşıyan yazılı ve sözlü beyanlarda bulunulması ve bu içeriklerin herhangi bir şekilde paylaşılması,
 • Rönesans Holding, REV, bunların sorumluları ve yetkilileri ile ilgili yanlış yazılı ve sözlü beyanlarda bulunulması ,
 • Vakıf yönetimi tarafından istenilen bilgi ve belgelerin zamanında verilmemesi,
 • Öğrenim programının geçici bir süre için dondurulması ya da belirli bir dönem izin alınması,
 • Burs alanın vefat etmesi,
 • Eğitimi ile ilgili zorunlu stajları hariç, Sosyal Güvenlik Kurumu’na bağlı tam zamanlı olarak çalışılması,
 • Alttan ders olması ya da akademik dönemsel not ortalamasının 4,00 üzerinden, 2,00’ın altında olması,
 • Burs başvuru koşullarını sağlayan, başvurusunu her yıl yenileyerek, belge gönderimini tamamlayan ve bursiyer sözleşmesindeki maddeleri yerine getiren bursiyerler, kontenjan doğrultusunda burs programına devam eder.

Bursum kesilirse, daha sonra programa yeniden başvurabilir miyim?
Daha önce kesilmiş olan burslar için, aşağıdaki şartların gerçekleşmesi durumunda, gerekli belgelerin yenilenerek vakfa ulaştırılması şartı ile, yeniden başvuru yapılabilir. Başvuru değerlendirilmeye alınır, ancak başvuru olumlu sonuçlansa da geriye dönük ödeme yapılmaz.

 • Verilen disiplin cezasının bütün sonuçları ile affedilmesi,
 • Varsa, ceza, takibatların kovuşturmaya yer olmadığı veya beraat kararı ile neticelenmesi,
 • Sınıfta kalanların veya dönem tekrarı yapanların, takip eden ders yılında/dönemde bir üst sınıfa/döneme geçmesi (Mazeretsiz olarak iki ders yılına eşit bir süreyi tekrar etmek zorunda kalanlar hariç),
 • Öğretim kurumundan kaynaklanan nedenlerle, zamanında sağlanamayan bilgi ve belgelerin, bursun kesilme süresinin bir dönemi aşmamış olması koşuluyla iletilmesi.

Bursum devam ederken çalışabilir miyim?
Bursiyerin, eğitimi ile ilgili zorunlu stajları hariç, Sosyal Güvenlik Kurumu’na bağlı tam zamanlı çalışması durumunda bursu kesilir. Ancak, eğitimleri süresince part-time çalışan bursiyer burs başvurusunda bulunabilir. Burs almakta iken part-time çalışmaya başlayan bursiyerin ise, bursu kesilmez ya da dondurulmaz.

Burs ödemeleri nasıl yapılıyor?
Burslar sadece aylık nakit ödeme şeklinde yapılır ve ödeme miktarları her yıl REV tarafından belirlenir. Ekim-Haziran aylarında olmak üzere, yılda 9 ay süreyle yapılan burs ödemesi, bursiyelerin banka hesabına havale yolu ile yapılır. Ödemeler, burs alınan ilk tarihten başlayarak normal öğrenim süresince –gerekli koşullar sağlandığı takdirde- devam eder. Burs ödemesi dışında, bursiyere harç ödemesi gibi özel bir ödeme yapılmaz.

Ara sınıf öğrencilerine burs imkanı sağlanıyor mu?
Evet. Burs Programı Başvuru Koşulları’nı sağlayan ve başvuru süreçlerini gerçekleştiren ara sınıf öğrencileri de burs programına başvuru yapabilirler.

Yurt dışında öğrenim görmek isteyen, yüksek lisans yapmak isteyen ya da bir yüksek lisans programına devam eden öğrencilere burs imkanı sağlanıyor mu?
Hayır. Yurt dışında öğrenim görmek isteyen, yüksek lisans yapmak isteyen ya da bu programlarına devam etmekte olan öğrenciler tarafından başvuru yapılmaz.

Değişim programı kapsamında yurt dışında eğitim görmek istediğimde bursum kesiliyor mu?
Değişim programları kapsamında yurt dışında eğitim görmek isteyen bursiyerin bursu, yurt dışında eğitim gördüğü dönem boyunca dondurularak, bursuna ara verilir. Yurtdışında gördüğü eğitimi başarılı olarak tamamladığını ve burs programı devam koşullarını eksiksiz bir şekilde yerine getirdiğini beyan etmesi durumunda; kayıtlı olduğu üniversiteden ilgili güncel belgelerini de Vakfa ilettiğinde, yıl içerisinde burs ödemesine devam edilir. Bursuna devam edileceği dönem içerisinde geriye dönük burs ödemesi yapılmaz. Bursiyerin, değişim programı ile yurtdışında eğitim gördüğünü beyan etmediği durumda ise, burs programı kesilir ve programa tekrar başvuru yapma hakkı iptal edilir.

Bursun dondurulması hakkında:
Eğitimine yurt dışında değişim programı ile devam eden veya sağlık sorunları nedeni ile eğitimine ara veren bursiyerin, REV merkezine bilgilendirme yapması koşulu ile bursuna eğitimine devam edeceği döneme kadar ara verilmesidir.

Yatay geçiş yapmak istersem, bursum devam eder mi?
Yatay geçiş ile bölüm değiştirmek isteyen bursiyer, yataş geçiş yaptığını vakıf merkezine beyan eder. Devam ve kontenjan koşulları doğrultusunda burs programına yeni okulunda devam eder. Bununla birlikte, bursiyerin önceden aldığı burs süresi ile yeni bölümde alacağı burs süresinin toplamı 4 eğitim yılından (hazırlık sınıfı hariç) fazla olamaz.

Rev Akademi – Kişisel Gelişim Programı

Gönüllülük ve Kişisel Sosyal Sorumluluk

REV Burs Programı’na katılımınız süresince sizlerden, REV Akademi’de bulunan online eğitimleri tamamlamanızın yanı sıra,  Vakıf tarafından belirlenen kriterlere uygun olacak şekilde, bir sosyal projede aktif olarak yer almanızı bekliyoruz. Bu kapsamda, bir yılda toplam 50 saat yapacağınız ve belgeleyeceğiniz gönüllülük çalışmanızı, bir STK’da gönüllü çalışarak ya da kendi projenizi geliştirerek yapabilirsiniz.

Okulunuzda, mahallenizde, yaşadığınız şehirde toplumsal sorunları fark etmek ve bu sorunların çözümlerine yönelik fikirler, projeler geliştirmek hem size hem de topluma fayda sağlar.

Üstelik bunu gerçekleştirmek için, hayatınızın en uygun zamanındasınız! Üniversitedesiniz...

Peki nasıl, ne zaman ve nereden başlayabiliriz?

 1. Sivil Toplum Kuruluşlarında ya da üniversitenizde kurulmuş kulüp ve topluluklarda gönüllü çalışabilirsiniz.
 2. Bireysel olarak kendi sosyal projenizi hayata geçirebilirsiniz.

Gönüllülük ve kişisel sosyal sorumluluk projenize başlamadan önce detaylı bilgi için REV Akademi sayfamızda yer alan ‘Gönüllülük ve Kişisel Sosyal Sorumluluk Eğitimi’ni izleyebilir, Bursiyer El Kitabı’nı inceleyebilirsiniz.

Staj Programı

Rönesans Holding bünyesinde yürütülen Staj Programı ile gençlerin iş hayatına hazırlanmaları ve tecrübe kazanmalarına destek verilerek; potansiyel çalışma arkadaşlarının yetiştirilmesi hedefleniyor. Üniversitelerin, Rönesans Holding ile ilişkili bölümlerinde okuyan ve staj yapma zorunluluğu olan öğrencilerin yararlanabileceği Staj Programı’nda, kontenjan, not ortalaması, staj tarihi, stajın zorunlu olması gibi kriterler göz önünde bulundurularak değerlendirmeler yapılıyor. Online başvuru yapacak adaylar, yüz yüze mülakatlar ile belirleniyor ve şirket bünyesinde ilk kez staj yapacak öğrencilere staj şansı sunuluyor.

Staj Programı’na başvuru yapmak için lütfen TIKLAYINIZ